Szanowni Państwo!

 

Instytut Pamięci Narodowej ogłasza ósmą edycję międzynarodowej nagrody „Świadek Historii” dla osób i organizacji spoza Polski. Jest to honorowe wyróżnienie, ustanowione w 2009 r. przez Prezesa IPN i przyznawane przez Instytut Pamięci Narodowej. Otrzymują je osoby i instytucje szczególnie zasłużone dla upamiętniania historii Narodu Polskiego oraz wspierające IPN w realizacji ustawowej działalności w obszarach edukacyjnym i naukowym.

Opis, w objętości do 3 stron, powinien uwzględniać działania mające na celu pielęgnowanie pamięci historycznej o Polsce i Polakach poza granicami naszego kraju oraz wspierające IPN w realizacji działalności w obszarach: edukacyjnym, naukowym i wydawniczym. Przykładem takiej działalności jest gromadzenie pamiątek związanych z naszą historią, poszukiwanie, zbieranie i archiwizowanie dokumentów jej dotyczących, opieka nad cmentarzami czy pomnikami, projekty popularyzujące dzieje najnowsze Polski itp. Instytut Pamięci Narodowej, zgodnie z ustawą o IPN z dn. 18.12.1998 r., zajmuje się wydarzeniami z najnowszej historii Polski, szczególnie epoką, w której Polacy walczyli z totalitaryzmami. W związku z tym nagradzane są działania dotyczące okresu pomiędzy 8 listopada 1917 r. a 31 lipca 1990 r.

Wniosek o przyznanie nagrody powinien zawierać dane kandydata, opis jego zasług  uzasadniających przyznanie nagrody, dostępne wnioskodawcy kopie dokumentów poświadczających osiągnięcia kandydata. Do wniosku należy dołączyć zgodę kandydata na zgłoszenie (nie dotyczy kandydatów zgłaszanych pośmiertnie). Wyłącznie pisemne zgłoszenia należy nadsyłać do dnia 17 czerwca 2022 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Instytut Pamięci Narodowej
           Biuro Edukacji Narodowej
           ul. Janusza Kurtyki 1 
           02-676 Warszawa

(„Świadek Historii”)

Ogłoszenie nazwisk (lub nazw) laureatów nastąpi w październiku 2022 r.

W sprawie nagrody można również kontaktować się, pisząc na adres: swiadek.historii@ipn.gov.pl.

 

Chcemy docenić tych, którzy angażują się w pielęgnowanie pamięci historycznej, odkrywanie zapomnianych faktów czy osób zasłużonych dla Narodu Polskiego oraz dbają o zachowanie, propagowanie i poszerzanie wiedzy o polskiej historii poza granicami naszego kraju. Załączam link t informacji ze strony IPN z angielskim tłumaczeniem, abyście Państwo mogli zredagować w formie jaka będzie najbardziej odpowiednia i najwygodniejsza (ewentualnie można podać link do strony IPN – w wersji polskiej https://ipn.gov.pl/pl/aktualnosci/konkursy-i-nagrody/nagroda-swiadek-histori/164494,Nagroda-Swiadek-HistoriiThe-Witness-of-History-dla-osob-i-organizacji-spoza-Pols.html i angielskiej https://ipn.gov.pl/en/news/9595,8th-Witness-of-History-award-edition-of-the-IPN-international-prize-for-people-a.html.

 

Pragniemy, aby ta informacja dotarła do jak najszerszego grona osób, tak, aby wszelkie cenne i wartościowe inicjatywy mogły być dostrzeżone i zgłoszone. Mamy nadzieję, że zechcecie Państwo przyłączyć się do projektu IPN i poprzeć tę inicjatywę poprzez jej jak najszersze rozpowszechnienie albo zgłoszenie znanej sobie osoby czy organizacji. 

 

Laureatów poprzednich edycji można poznać na stronie IPN w zakładce: „Konkursy i nagrody”. Komunikat na temat „Świadka Historii” znajduje się na stronie internetowej IPN (www.ipn.gov.pl – czasowo na stronie głównej i na stałe w zakładce „Konkursy i nagrody”). Wymagane formularze znajdują się pod załączonymi wyżej linkami.

 

 

Z poważaniem,

 

Katarzyna Miśkiewicz

Sekretarz Komisji Nominującej Nagrody „Świadek Historii”

Biuro Edukacji Narodowej IPN

 

thumbnail (1)

 

„Z miłości do Polski" - Armia Krajowa

Nawigacja Видання IPN укр „Z miłości do Polski" - Armia Krajowa 14 lutego 2022 obchodzimy 80. rocznicę przemianowania Związku Walki Zbrojnej na Armię Krajową. Największa podziemna armia świata powstała z miłości do Ojczyzny, rozrywanej przed dwóch okupantów. W ciągu II wojny światowej przez szeregi ZWZ-AK przeszło blisko 450 tys.

https://ipn.gov.pl

 

Konkurs „Ich służba trwa"

W 2020 r. będziemy obchodzić 80. rocznicę zamordowania przez NKWD polskich jeńców wojennych w ramach zbrodni katyńskiej. Z tej okazji Biuro Edukacji Narodowej IPN zaprasza wszystkie osoby zajmujące się edukacją do wzięcia udziału w konkursie „Ich służba trwa".

https://ipn.gov.plAdministratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezes Instytutu Pamięci Narodowej ‑ Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa.

Pełna treść klauzuli informacyjnej jest opublikowania na stronie : https://ipn.gov.pl/pl/edukacja-1/dla-nauczycieli

W przypadku braku Pani/Pana zgody na otrzymywanie kolejnych maili o podobnej tematyce, należy wysłać odpowiedź na tego maila o treści: „nie wyrażam zgody na dalszą korespondencję ze strony IPN-KŚZpNP”