crédit photos: Yvette POPLAWSKA, Grazyna KAZBERUK, Wioletta FALBA, Régine FABIANCZYK à voir sur Facebook

20190402_18544220190402_173636

20190402_173641

POPLAWSKA BXL PE 7

PE BXL KAZBERUK 1

PMSz (Comblain la Tour) a encore élargi son champ d'activités en présentant au PARLEMENT EUROPEEN une exposition sur la présence polonaise en Belgique. Barbara WOJDA présidente de PMSz et Dobromir SOSNIERZ, député européen polonais, photo ci-dessous, ont choisi de montrer quelques aspects de la vie des Polonais, aux milliers de personnes qui fréquentent le "Caprice des Dieux" chaque jour.

20190402_203131

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les Polonais du Centre, leur département d'étude de la vie polonaise dans le Centre, ont collaboré à ce travail. Ils ont rédigé une historique des 100 années vécues par les Polonais dans les bassins miniers. Plusieurs documents photographiques de Ressaix, Péronnes Charbonnages, Carnières ainsi qu'une photo de l'ensemble JASNA WODA MANAGE, la chorale SPOTKANIE, illustrent 3 panneaux didactiques parmi la dizaine proposée aux fonctionnaires européens.

POPLAWSKA BXL PE 10

  

POPLAWSKA BXL PE 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'Ambassadeur de Pologne Artur ORZECHOWSKI , photo de droite ci-dessus , a rappelé quelques éléments d'histoire commune aux deux pays et il a fait part de ses sentiments suite aux discours d'ouverture de la présentation. Il était accompagné de Jacek GRABOWSKI consul général, ministre conseiller, de Joanna Doberszyc-Toulsaly ministre conseiller de l'ambassadeur , photo ci-dessus à gauche.

 20190402_192128

 

 

 

 

 

 

 

 

 20190402_192836

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le député européen  Jacek SARYUSZ-WOLSKI qui au parlement européen, a très souvent initié des conférences, des expositions, sur la Pologne, s'est largement imprégné des récits sur la vie des Polonais en Belgique.

POPLAWSKA PE BXL 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 20190402_183206

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ici encore, Yvette Poplawska a joué efficacement le rôle de "relations publiques" entre nous, les 3 équipes TV, les personnalités, les dirigeants d'associations ,les premiers visiteurs et les fonctionnaires polonais qui sont ravis de faire notre connaissance. Comme chaque année, elle sera avec les Polonais du Centre et leurs amis, à Binche le dimanche de Pâques. 

Dobromir Sośnierz - Wikipédia

Dobromir Andrzej Sośnierz, né le à Katowice, est un homme politique polonais. Membre du parti Liberté, il est député européen depuis le , remplaçant alors Janusz Korwin-Mikke.

http://wikipedia.org
Jacek Saryusz-Wolski - Wikipédia

Jacek Emil Saryusz-Wolski, né le à Łódź, est un homme politique polonais, membre de la Plate-forme civique (PO) jusqu'au 4 mars 2017.

http://wikipedia.org

 les textes affichés:

STARA POLONIA BELGIJSKA 


Polacy żyją ... pracują, od ponad stu lat  w Belgii, ta staropolska społeczność mieszka na dawnym obszarze górniczym przez calą Belgie, od Nord Pas de Calais do  Rhurgebied.
Polacy są w Borinage (Mons),  Region «  le Centre » (La Louvière- Binche), Region Charleroi, Region Liège i w belgijskiej Limburgii.Dzisiaj jest tam bardzo bardzo dużo Polaków.

Jest to masowa migracja, zorganizowana, zaplanowana od lat 20tych  dla właścicieli kopalń węgla. Tysiące polskich górników sprowadzone z zagłębia węglowego z Rhur, nazywane: Westfaliaki.

One  były i są silne polskie patrioci.

A potem druga fala : umówy państwowe między Belgią i niepodległej Polsce jeszcze generowane import tysięcy polskich górników śląskich i rodzin z Poznańskiego w latach 30., aż do wybuchu 2gej Wojny światowej.

Te Polacy ,niektórzy potomkowie do dziś, mają polskie obywatelstwo. Oni stworzyli w Belgii, wiele polskich związków, niektóre religijne, związane z polską parafią, ale także patriotyczne: strzelcy , sport, gimnastyka (Sokoły), zespoły śpiewu i tańca polskiego,  szkoły sobotne , ale także prawdziwe polskie klasy każdego  dnia w tygodniu, klasy transmutacijne,  z polskim nauczycielem, w Hautrage, Péronnes Sainte Marguerite i Limburgii ; a zwłaszcza polscy harcerze w Belgii, od których ochotnicy w 39 r przeszły do  Anglii, ochotnicy zamieszczane w 1ej. Dywizji Pancernej Gen. Maczka, którzy walczyli w Belgii, inny walczyli tutaj w P.O.W.N. (Polska Organizacja Walki o Niepodległość).

Związek Polaków w Belgii (Z P B) działa w Belgii od 1923 roku.

Zaras na koniec II ej wojny z Niemiec, 3cia fala imigracjyjna Polaków do Belgii. Polacy wyzwolone z obozach lub z pracy przymusowej, przez Federację belgijskiego Węgla (Fédéchar).

Polacy szybko podjęli działania stowarzyszeniowe przy organizacjach przedwojennych, ale poprzez rozdzielenie na dwie grupy: Patrioci podporządkowane popularnej diety PRL, inne podlegające gospodarowania Polskiej Misji Katolickiej (PMK) wystarczająco długo „pomogły” fundusze z CIA „Free Citizen Europe” w Monachium dla Matki Rozańcowe, Bractwo żywego różańca. KSMP, PMSz,  i którym stale pomagały finansowo  polskie gornicy z Belgii.

Pozostaje z tego do badania, całe spore dziedzictwo flag, sztandarów Polaków w Belgii . Dzien Flagi jest zaangażowany w tę pracę.


Po zamknięciu wszystkich kopalń zaczęlo się wszystko rozpraszać.

Ale jeśli KSMP (Katolickie Stow. Młodzieży Polonijnej) znikło jak Harcerstwo Polskie w Belgii , pozostają Matki Różańcowe, Bractwo żywego Różańca w małych Polskich katolickich parafiach w Belgii ale przede wszystkim są polskie szkoły w Polskiej Macierzy Szkolnej  w Belgii i jej centrum MILLENNIUM w Comblain La Tour, gdzie  odbywają się przez cały rok relaksujące zajęcia dla polskich dzieci, edukacyjne i patriotyczne kongresy.

Jednak większość tego nadmiernie zintegrowanego polskiego pochodzenia nie należy już ani nigdy nie należała do tych polskich stowarzyszeń w Belgii ani przed wojną , ani po wojnie.


W związku z tym związek „ Polonia Centre Belgia” „les Polonais du Centre” z La Louvière Ressaix Binche, zobowiązali ostatnie dziesięć lat badanie tego polskiego pochodzenia, w celu określenia, w celu zaspokojenia bez rozróżnienia w najważniejszych polskich imprez i obchodach aby tym motywować do przywrócenia asocjacyjną tkaninę, aby odkryć Polskę, do praktyki języka polskiego, śpiewu, tańca ludowego w zespołach naszego regionu „Centre” , takich jak JASNA WODA i SPOTKANIE.


„ les Polonais du Centre” się również zwrocili do wszystkich polskich organizacjiach w Belgii i Nord Pas de Calais we Francji, aby udoskonalić poczucie przynależności do społeczności, aby stała się znana i uznana wspólnota polska  przez władze lokalne, narodowe tego kraju.


Dziś polskie pochodzenie jest bardzo duże, ale zaniedbane.

 Są Polacy, którzy czasami nigdy nie byli w Polsce, nie mówią już po polsku, którzy stracili polskie imię, ale wciąż twierdzą, że są Polakami.


W oczach organizacji „les Polonais du Centre” tak, naprawdę, są … Polakami mimo tego ze nie mają polskie obywatelstwo.


Polacy z regionu Centre są wszędzie. Łączą również wszystkie istniejące polskie stowarzyszenia w Belgii i stworzyły bardzo silne powiązanie ze wszystkimi polskimi stowarzyszeniami w sąsiednim Nord Pas de Calais we Francji gdzie Polacy preżyli tą samą historie na obczyżnie.

Kozłowski Aleksander

LA VIEILLE COMMUNAUTE POLONAISE DE BELGIQUE

Les Polonais vivent…travaillent  en Belgique depuis plus de cent ans .Cette vieille communauté polonaise vit dans l’ancien bassin minier depuis le Nord Pas de Calais jusqu’au Domaine de la Rhur.

Il y a des Polonais dans le Borinage ( Mons), la région du Centre( La Louvière), le Pays de Charleroi, le Pays de Liège et dans le Limbourg belge.

C’est une émigration massive, organisée, planifiée dès les années 20 pour les propriétaires des charbonnages, par l’importation des Westphaliens : des milliers de mineurs polonais ramenés des bassins miniers de la Rhur.Ils ont été fortement patriotes.

Et puis, les accords d’Etat entre la Belgique et la Pologne indépendante ont engendré encore l’importation de milliers de mineurs polonais de Silésie et de familles de la région de Poznan dans les années 30, jusqu’à l’éclatement de la 2e guerre mondiale.

Ces Polonais dont certains descendants ont toujours aujourd’hui, la nationalité polonaise, ont créé en Belgique, beaucoup d’associations polonaises, certaines religieuses, liées aux paroisses polonaises mais aussi patriotiques :  les Francs Tireurs , sportives , de gymnastique : les SOKOL  , des ensembles de chant et de danses polonais , les écoles polonaises du samedi mais aussi de vraies écoles polonaises tous les jours de la semaine,des classes de transmutation, avec un instituteur polonais , à l’école communale de Hautrage, Péronnes Sainte Marguerite et dans le Limbourg ; et surtout les scouts polonais de Belgique d’où sont partis en Angleterre, les volontaires embrigadés dans La 1e Division Blindée du Général MACZEK, où qui ont combattu en Belgique dans la clandestinité du P.O.W.N.(Polska Organizacja  Walki o Niepodleglosc).

L’Union des Polonais de Belgique (Zwiazek Polakow w Belgii ) est toujours active aujourd’hui depuis 1923 .

Tout comme après la fin de la guerre avec l’importation massive d’Allemagne vaincue, des Polonais libérés des camps et du travail obligatoire par la Fédération des Charbonnages de Belgique (Fédéchar) . Les Polonais ont vite repris les activités associatives d’avant- guerre mais en se séparant en deux groupes : les Patriotes inféodés au régime populaire de la PRL , les autres soumis à la gérance de la mission catholique polonaise, assez longtemps " aidée " par les fonds de la CIA " Free Citizen Europe" de Munich  pour  Matki Rozancowe, Bracwo Zywego Rozanca, KSMP (association de la jeunesse polonaise) , PMSz.

Les mineurs polonais de Belgique  ont constamment , largement aidé financièrement des projets ici et en Pologne.

Il reste de tout cela un énorme patrimoine de drapeaux, bannières des Polonais en Belgique à recenser. Dzien Flagi s’est engagé dans ce travail.

A la fermeture des charbonnages tout s’est fortement dissipé mais si les KSMP ( Katolickie Stow. Mlodziezy Polonijnej) ont disparu tout comme le scoutisme polonais en Belgique, restent les Dames du Rosaire , la Fraternité du Rosaire Vivant auprès des paroisses catholiques polonaises de Belgique mais surtout PMSz des écoles polonaises en Belgique avec son centre MILLENNIUM de Comblain la Tour où se déroulent toute l’année des activités de détente pour les enfants polonais, des congrès pédagogiques et patriotiques.

Cependant, la plus grande partie de cette descendance polonaise trop intégrée, n’appartient plus ou n’a jamais appartenu à ces associations polonaises de Belgique.

Voilà pourquoi, les Polonais du Centre (La Louvière Ressaix Binche) se sont engagés depuis une dizaine d’années à rechercher cette descendance polonaise, à la recenser, à la réunir sans distinction dans de grandes fêtes polonaises , à l’encadrer et à la motiver pour reconstituer un tissus associatif, à découvrir la Pologne, à  pratiquer de la langue polonaise, le chant, les danses folkloriques au sein des ensembles comme JASNA WODA et SPOTKANIE .

Les Polonais du Centre sont aussi allés à la rencontre de toutes les organisations polonaises de Belgique et du Nord Pas de Calais en France pour parfaire ce sentiment d’appartenance à une communauté pour la faire connaître et reconnaître par les autorités du pays.

Aujourd’hui, la descendance polonaise est très très très nombreuse mais négligée. Ce sont des Polonais qui parfois n’ont jamais été en Pologne, qui ne parlent plus le polonais , qui ont perdu leur nom polonais mais qui se revendiquent toujours comme Polonais

Aux yeux des Polonais du Centre, ils le sont vraiment.

Les Polonais du Centre sont partout. Ils relient entre elles aussi toutes les associations polonaises existentes en Belgique et ont créé un lien très fort avec toutes les associations polonaises du Nord Pas de Calais voisin. Nous avons comme eux vécu la même histoire