Nous vous proposons de participer à cette étude de la Polonia. Que vous soyez dans une association polonaise ou pas . Puisqu'on nous le demande, expliquez comment et combien vous vous sentez épaulé par les autorités polonaises depuis votre présence ,ici, hors de Pologne. Qui sait ? Et peut-être qu'enfin on va s'intéresser à nous !!! 

Car oui, hier, aujourd'hui, demain faudra encore se débrouiller tout seul. Et portant, et pourtant, et pourtant beaucoup de sous sont arrivés et de la PRL et de la CIA de Munich mais pas un centime dans les comités

Zapraszamy do udziału w tym badaniu Polonii. Czy jesteś w polskim stowarzyszeniu, czy nie. Skoro jesteśmy pytani, wyjaśnij, jak i jak bardzo czujesz się wspierany przez polskie władze od czasu swojej obecności tutaj, poza granicami Polski. Kto wie ? A może w końcu zainteresują  się nami  !!!

Bo tak, wczoraj, dziś, jutro jeszcze będzie musiało radzić sobie same. I niosąc a jednak a przecież przyjechało dużo pieniędzy i z PRL i CIA z Monachium ale ani grosza w komisjach! 

janicki marek

fin des années 60 à Péronnes Charbonnages-Ressaix, le KSMP   

koniec lat 60. w Péronnes Charbonnages-Ressaix, KSMP

 

                                   UNIWERSYTET WARSZAWSKI travail sur la Polonia

 

Szanowni Państwo,

nazywam się Stanisław Apriłaszwili i jestem studentem 5. roku stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie Warszawskim. Moja praca magisterska jest poświęcona polityce polonijnej III RP. W mojej rozprawie opisuję oficjalną doktrynę, programy wsparcia diaspór polskich, a także wyzwania stojące przed rodakami rozsianymi po całym świecie. 
Elementem moich badań jest niniejsza ankieta, do wypełnienia której Państwa serdecznie zachęcam. Odpowiedzi pomogą mi w skonstruowaniu wywodu i rekomendacji dot. kierunków rozwoju polityki polonijnej. Będę wdzięczny za pomoc!
Z wyrazami szacunku
Stanisław Apriłaszwili