Aby zorganizować to wielkie spotkanie, nie mamy ...                                                                                                         żadnej pomocy finansowej od… nikogo.

To tylka dobrowolna współpraca Polaków z regionu Centre, sieć polskiej przyjaźni, którą utkaliśmy przez tyle lat w całej Belgii, a często znacznie dalej, pomoc również przyjaciół Polaków,                                                                       tylko dobrowolna współpraca ... pozwala na sukces spotkania.

W starych basenach  wydobywczy węgla jest to największa impreza w pobliżu starej polskiej społeczności górników , troche zapomniana, troche opuszczona od kilka lat .Ale damy sobie rady.

 

20191129_132226BOIS DU LUC 2010 005piwo 045

20191129_190937

BINCHE NOV19 BKO59 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 BINCHE P19 prépa 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dziękujemy wolontariuszom grupy " Polacy w regionie " Centre"

BINCHE NOV19 LION S 2

BINCHE NOV19 LION S 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dziękujemy grupie: Lion's Club Binche Alliance

BINCHE NOV19 KALIS MAREK 

Dziękujemy kateringowi: "Gosia" de Marek Kalis de Valenciennes 

BINCHE NOV19 POPLAWSKA 5 

Dziękujemy dziesięciu muzykom orkiestry Frederika Słominskiego : "Freddy Mark" 

BINCHE NOV19 LION S 1

Dziękujemy zespole "JASNA WODA " z La Hestre-Bellecourt w regionie Centre 

smaki estinnes 13 

Dziękujemy Xavierowi Brzozowskiemu z Binche  ( sklep "SMAKI POLSKI " ) 

20191130_120335

 

 Dziękujemy Biuro Turystyczne Polski w Brukseli

BINCHE NOV19 BKO59 6

Dziękujemy Bernardowi KONCZAKOWI etnolog za jego zdjęcia na nas od ... ponad dziesięciu lat

Pour organiser pour ce grand rassemblement, nous n'avons aucune aide financière de ...personne.
C'est la collaboration bénévole de Polonais de la région du Centre,particulièrement de l'ancien KSMP de Ressaix  , du réseau d'amitié polonaise que nous tissons depuis  tant d'années dans toute la Belgique et souvent bien plus loin, de l'aide également des amis des Polonais  qui permet la réussite de la fête.


Dans les anciens bassins charbonniers, c'est évidemment , la plus grande fête auprès de l'ancienne communauté des mineurs  polonais, un rien oubliée, un rien délaissée pour ne pas dire abandonnée des autorités polonaises.

 

 Nous remercions les volontaires du groupe " les Polonais du Centre"

Nous remercions le groupe: Lion's Club Binche Alliance

Nous remercions le traiteur: Gosia de Valenciennes

Nous remercions à la dizaine de musiciens de l'orchestre de Frédéric Slominski: "Freddy Mark"

Nous remercions l'ensemble de chant et danses polonaises "JASNA WODA" de La Hestre- Bellecourt

Nous remercions Xavier Brzozowski de l'épicerie binchoise "smaki polski"

Nous remercions l'Office de Tourisme de la Pologne à Bruxelles

Nous remercions Bernard KONCZAK ethnologue pour ses images sur nous depuis...plus de dix ans

 

20191130_235732

20191130_220324

20191130_220253

20191130_214106

20191130_182807

20191130_170549

20191130_170941

20191130_185804

20191130_182804