BINCHE NOV19 KONCZAK 20JASNA WODA

 

Le spectacle offert samedi passé à Binche a ravi toute la communauté polonaise réunie comme chaque automne dans la salle paroissiale de la rue saint Jacques.


C'est un événement qui attire les grandes familles polonaises historiques de la région de Binche Ressaix Peronnes Chapelle Carnières Bois du Luc La Louvière , une région où vivent vraiment, beaucoup, beaucoup d' anciens Polonais que nous aimons réunir.


Jasna Woda qui est à La Hestre Bellecourt , est la plus belle carte de visite de cette diaspora polonaise .

Elle la représente de façon vivante, chaleureuse, souriante, brillante .


Les mineurs polonais, leur épouse, leurs enfants:" les Polonais" , chantent, dansent dans des ensembles, depuis toujours, depuis les 100 ans de la présence polonaise dans le Centre et les KSMP dont est issu notre comité " les Polonais du Centre" ne sont , un fait historique, qu'un court, bien court  épisode de cette vie bouillonnante.

Dans les anciens bassins miniers, aussi dans le Centre, on danse " polonais" depuis 1911 jusqu'en 39 et dès la Libération en 44 déjà. Dans chaque paroisse polonaise ,et, chez les autres: ceux qui ne vont pas à messe , à  Bray, Bois du Luc, Chapelle, Carnières , Anderlues, Péronnes Charbonnages, Ressaix .

Au début des années 70, les groupes non soumis à la curie polonaise disparaissent. Pour les KSMP, ce sera comme ailleurs par les OMI, un regroupement stratégique à Ressaix, pour financer ici aussi un bien patrimonial. Ce qui ne mènera au bout d'une grosse quinzaine d'années qu'à la fonte , la dissolution de la Jeunesse des Paroisses, et,  à la naissance à La Hestre, d'un groupe qui deviendra SPOTKANIE. Plus tard,  la naissance  de Jasna Woda à l'école de Bellecourt .


JASNA WODA est un ensemble jeune, complet, qui danse. Qui  chante aussi et danse partout, assurant ainsi la continuité de la plus belle image, la plus belle impression que laisse la communauté polonaise à ceux qui la regardent .


En février , à Soignies, nous fêterons ensemble 25 ans de vie pour JASNA WODA

Voici JASNA WODA à Binche sur  les photos de Bernard KONCZAK (YouTube:BKO59)

BINCHE NOV19 KONCZAK 13 JASNA WODA

BINCHE NOV19 KONCZAK 14 JASNA WODA

BINCHE NOV19 KONCZAK 15 JASNA WODA

BINCHE NOV19 KONCZAK 16 JASNA WODA

BINCHE NOV19 KONCZAK 17 JASNA WODA

 Występ zespołu JASNA WODA, który odbył się w ostatnią sobotę w Binche, zachwycił całą starą polską społeczność, zebraną jak każdej jesieni w sali parafialnej przy ulicy Sw. Jakuba.

To wydarzenie, które przyciąga wielkie polskie historyczne rodziny regionu Binche Ressaix Peronnes Chapelle Carnières Bois du Luc La Louvière, regionu, w którym naprawdę żyje, wielu, wielu starych Polaków, których kochamy gromadzić.

Jasna Woda, która jest w La Hestre Bellecourt, jest najpiękniejszą wizytówką tej polskiej diaspory.
Reprezentuje ją w żywy, ciepły, uśmiechnięty, błyskotliwy sposób.

Polscy górnicy, ich żony, ich dzieci: „Polacy” , śpiewają, tańczą w zespołach, od 100 lat polskiej obecności w regionie Centre i KSMP, z którego pochodzi nasz komitet „Polacy z Centrum” są faktem historycznym, tylko krótkim, bardzo krótkim epizodem tego tętniącego  życia .

W starych basenach górniczych, także w Centrum, tańczymy „po polsku” od 1911r do 39r, a od wyzwolenia już w 44.

 

Numériser0025

PLC BRYNDZA PERONNES LEZ BINCHE 11

collection famille ANGOWSKI,  présente en masse à Binche ce samedi 30 novembre 2019. Au centre, Jozef Czajkowski régisseur . C'est le papa de Gertrude Czajkowski, l'épouse de Jules Dominianczyk . C'est aussi pour ces anciens ,pour leur rendre hommage que nous continuons.

W każdej polskiej parafii i tak samo inny : ci, którzy nie chodzą na Mszę św., Bray, Bois du Luc, Chapelle, Carnières, Anderlues, Péronnes Charbonnages, Ressaix.

Na początku lat 70tych, znikają grupy niepodlegające polskiej kurii. Dla KSMP będzie to ugrupowanie strategiczne w Ressaix, które doprowadzi dopiero po około dekadzie do topnienia, rozwiązania Młodzieży Parafii, a potem urodzenie w La Hestre grupy, która do dzisiaj żyje: SPOTKANIE. Później Jasna Woda w szkole w Bellecourt

JASNA WODA to młody, kompletny, taneczny zespół. Który tańczy i śpiewa wszędzie, zapewniając w ten sposób ciągłość najpiękniejszego obrazu, najpiękniejszego wrażenia pozostawionego przez polską społeczność tym, którzy na nią patrzą.

W lutym 2020 w Soignies będziemy wspólnie świętować 25 lat życia JASNY WODY


Oto JASNA WODA w Binche na zdjęciach Bernarda KONCZAKA (YouTube: BKO59).