Bruxelles, le 12 octobre 2023

Mesdames, Messieurs,
chers Amis,

Comme vous le savez peut-être, notre Fondation a décerné le prix "Jeune Scientifique-Inventeur" à 8 jeunes polonais (ingénieurs et doctorants de 23 à 30 ans) au dernier "Salon International des Inventions et de l'Innovation" INTARG à Katowice (PL).

Ce prix leur offre, du 10 et le 17 novembre 2023, un programme de visites des industries, entreprises et institutions exceptionnels belges les plus performants, dans le domaine de l'innovation et de la haute technologie.
Durant ce "Tour de Belgique", ils visiteront aussi le Parlement européen, le siège de l’OTAN à Evere, certaines villes belges libérées par les soldats polonais, le musée et le cimetière de guerre canado-polonais d'Adegem-Maldegem.
Ils seront également invités officiellement par les Autorités belges aux célébrations nationales du 11 Novembre au Soldat inconnu et du 15 novembre au Te Deum à l'occasion de la Fête du Roi à la Cathédrale Saints-Michel-et-Gudule.  Ce programme est déjà plus ou moins bouclé.

Le souhait de notre Fondation est que ces lauréats soient les hôtes de familles belges, où ils pourront nouer des liens d'amitié, d'intérêt intellectuel et de réciprocité.

C'est ici que je sollicite votre aide de participer à la recherche de familles d'accueil (à Bruxelles, pour la facilité du regroupement journalier) parmi vos amis et connaissances.
Ceux d'entre vous qui le souhaitent peuvent bien sûr les accueillir dans leur propre famille ou celles de leurs enfants ...

La FPI prendra le groupe des jeunes en charge les journées entières, pour leur programme de visites, et ils rejoindront leurs familles d'accueil en fin de journée.

Nous espérons que vous participerez volontiers à ce projet et souhaitons une rapide réponse de votre part.

Je vous en remercie vivement d'avance.

Bruksela, 12 października 2023 r.

Szanowni Państwo,
drodzy Przyjaciele,

Jak Państwo prawdopodobnie wiedzą, nasza Fundacja przyznała nagrodę "Młody Naukowiec-Wynalazca" 8 młodym polakom (inżynierom i doktorantom od 23 do 30 lat) podczas zeszłych "Międzynarodowych Targów Wynalazków i Innowacji" INTARG w Katowicach (PL).

Nagroda ta zapewnia im, w dniach 10 do 17 listopada 2023 r., program wizyt w belgijskich przedsiębiorstwach przemysłowych, instytucjach i wyjątkowych przedsięwzięciach odnoszących największą efektywność w dziedzinie innowacji i zaawansowanych technologii.
Podczas tego "Tour de Belgique" odwiedzą również Parlament Europejski, kwaterę główną NATO w Evere, niektóre belgijskie miasta wyzwolonych przez polskich żołnierzy oraz polsko-kanadyjskie muzeum wojenne i cmentarz w Adegem-Maldegem.
Zostaną również oficjalnie zaproszeni przez belgijskie Władze na narodowe uroczystości 11 listopada pod pomnikiem Nieznanego Żołnierza oraz 15 listopada na Te Deum w katedrze Saints-Michel-et-Gudule z okazji Dnia Króla.  Program ten jest już mniej więcej ukończony.

Nasza Fundacja ma nadzieję, że laureaci będą gośćmi belgijskich rodzin, gdzie będą mogli nawiązać więzi przyjaźni, zainteresowania intelektualne i wzajemności.

W tym miejscu chciałbym prosić o pomoc w znalezieniu wśród przyjaciół i znajomych belgijskich rodzin (w Brukseli, aby ułatwić codzienne zbiórki) mogących gościć laureatów.
Ci z Państwa, którzy chcą to zrobić, mogą oczywiście gościć ich u siebie lub w rodzinach swoich dzieci ...

FPI weźmie pod swą opiekę grupą młodych laureatów przez cały dzień, w ramach programu wizyt, a na koniec dnia wrócą oni do swoich goszczących rodzin.

Mamy nadzieję, że zechcą Państwo wziąć udział w tym projekcie i oczekuję na szybką odpowiedź z Państwa strony.

Z góry bardzo dziękujemy.