ZYCZENIA NOWOROCZNE

Stowarzyszenie Związek Polaków w Belgii okręg  le Centre (Binche  La Louvière) 

(Polacy ze starej ale żywej Polonii belgijskiej )

życzy każdemu z nas , z was ,po świecie 

 wszystkiego najlepszego z okazji Świąt Bożego Narodzenia, oraz serdeczne życzenia 

na Nowy  Rok 2015

 

 Noel à Ressaix C zak, bardowa, Bardo, maman Chudzicki, Chudzicki,....jpg

 

(photo collection Jan Chudzicki)

 

Wieczorek Wigilijny  w sali w " salon Patria" na koncu ulicy Joseph Wauters na Peronie  gdzie Péronnes albo Ressaix, Polacy z Peronnes Sainte Marguerite (z Margaretki)  lub Polacy z Ressaix ( z RESY) organizowali  w latach  50 i 60 tych , w grudniu, wigilie na Boże Narodzenie.

Na tym wieczorku jedliśmy specjalny tort z kruszynkami ,na scenie były Jasełka.

Wieczorem, polska zabawa gdzie grali KRENC i DUDA z Triwieru, po odrzuceniu wszystkich mebli ,chęść na zewnątrz lub po bokach sali.

Związek który organizował zarówno Péronnes lub Ressaix, zapraszał do uroczystośći polskie stowarzyszenia z regionu Centre złonczone pierw w latach 50tych,60tych w Polskiej Macierzy Szkolnej.


Wtedy Polacy przychodzili na pieszo z daleka jak LEON CZAK z Chapelle-lez-Herlaimont ,na  lewo zdjęcia; koło niego Pani Bardowa, potem ZBIGNIEW BARDO z „ Kwadratów” w Bois du Luc , które przychodzili jeszcze dalej niż my z Triwieru, które rodzinami z zdziecmi wspinali się na Péronnes Charbonnages , pieszo, przez pola ,wąwozem Arbre św Anna;

potem na zdjęciu mały Jan  Chudzicki, jego matka i dwie małe dzieci ,  które miely bliżej  z  Ressaix Baraki ( oboz Camp Roland) , później z osiedlu Vandervelde lub Elizabeth.

To są  te rodziny polskich górników , które « zrobili »  w latach  70tych, MPK Ressaix, które zrobili i robili  w latach 60tych, Comblain PMSz.

Prosze zapamiętać, Leon Czak, Zbigniew Bardo,Chudzicki, dużo innych polskich  rodzin górników z regionu Centre i tak samo polskie górniki z regionu Mons Borinage , Charleroi  jak wiele innych z  Limburgii które  poświęcili część własnego życia w Comblain PMSz do latach 2000.

  https://www.youtube.com/watch?v=BuuGa3cax7I

Veillée de Noël soit à la salle Patria à la rue Joseph Wauters de Péronnes Charbonnage où de Péronnes  soit une autre fois, les Polonais de Ressaix, les Polonais de Sainte Marguerite ou les Polonais de Ressaix Baraques organisaient dans les années 50 et 60 ,en décembre, un goûter de Noël où on mangeait un gateau spécial avec des kruszynki au-dessus, avec Jasełka (petite pièce de théâtre sur le thème de la Nativité )et un bal polonais ,après avoir repoussé tout le mobilier  ( les chaises de cinéma surtout et quelques longues tables) soit dehors soit sur les bords de la salle.L’association qui organisait soit Péronnes, soit Ressaix, invitait, les associations polonaises de la région du Centre.

On y venait à pied de Chapelle comme LEON CZAK à gauche de la photo,Madame et Monsieur ZBIGNIEW BARDO des Carrés de Bois du Luc ,bien plus loin que nous, qui montions sur Péronnes Charbonnage à pied de Trivières, par les champs de l’Arbre Saint Anne, puis le petit Jan CHUDZICKI, sa maman et deux petits à identifier qui venaient des baraques de Ressaix plus tard de la cité Vandervelde ou Elizabeth.

Ce sont notamment,ces familles-là  de mineurs polonais du Centre qui ont « fait » plus tard dans les années 70 Ressaix MPK ( la Mission Catholique Polonaise) , qui ont « fait « dans les années 60, Comblain PMSz.Léon CZAK, Zbigniew BARDO,le famille CHUDZICKI, y ont comme beaucoup d’autres du Borinage, du Limbourg, de Charleroi ,consacré une énorme part de leur vie, de leur argent.

 

 

les Polonais , tous les Polonais sans distinction,et, les amis des Polonais, de Chapelle-lez-Herlaimont,Morlanwelz,Seneffe, Manage, La Louvière, Binche, Estinnes, Soignies, le Roeulx, Braine le Comte, Ecaussinnes, Anderlues, dans la région du Centre ,

vous présentent leurs meilleurs voeux pour 2015 et une joyeuse fête de Noël

La descendance polonaise dans cette région du Centre est très très nombreuse, multiple, variée . Tous les Polonais, tous, fêtent le Noël et chantent les chants de Noël

La Communauté Catholique Polonaise très active, avant guerre et après WW2, n'en constituait cependant qu'une petite ,  petite partie, tout comme aujourd'hui.

 

 

 

Navigation des articles