Canalblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
Publicité
les Polonais du Centre. Łączymy starą zapomnianą opuszczoną Polonię w okręgu "le Centre" Belgia
18 septembre 2023

P 943 à la mémoire d'Yvette

à la mémoire d'Yvette POPLAWSKA, qui nous a quitté cette nuit. L'irremplacable Yvette.

78164506_2777126399006602_3328830191064580096_n 

Yvette à Binche,avec Ph.Godefroid ,consul honoraire de Pologne, son épouse Dominika, moi et Régine Fabjanczyk

Je retiendrai surtout, toute l'attention sincère, toute la considération, toute l'amitié qu'elle a porté sans limite, sans retenue, sans condescendance envers la vieille Polonia: les Polonais nés ici . Elle n'a jamais eu l'attitude des Polonais venus de Pologne, imbus de leur  fonction, de leurs titres, de leurs capacités, réelles c'est certain , mais  qui nous regardent en se méfiant qu'on leur vole leur montre. Elle savait parler gentiment avec n'importe qui: avec des gens tout simples et avec ceux qui se placent dans l'élite.

 

79119176_2776797042372871_7041080363275255808_n

 

Kazimir Miskiewicz ( SPK Mons), Lode Lacroix- le mari d'Yvette, Kozlowski (Union des Pol. de Belgique)

J'ai aussi une pensée, à Lode Lacroix , son mari, qui l'a soutenue à fond dans sa passion des Polonais

Voici ce que j'écrivais déjà en 2015

n°584 Yvette POPLAWSKA et SPOTKANIE à HORST (VENLO) en Hollande

ku pamięci Yvette POPLAWSKIEJ, która odeszła od nas wczoraj wieczorem. Niezastąpiona Yvette.

Przede wszystkim zapamiętam całą szczerą uwagę, całą uwagę, całą przyjaźń, którą okazywała bez granic, bez powściągliwości, bez pogardy wobec starej Polonii: urodzonych tu Polaków. Nigdy nie miała postawy Polaków, którzy przyjechali z Polski, przesiąknięci swoją pozycją, tytułami, umiejętnościami, na pewno realnymi, ale którzy patrzą na nas z obawą, że ktoś ukradnie im zegarek.Umiała rozmawiać życzliwie z każdym: z prostymi ludźmi i z tymi, którzy zaliczali się do elity..Myślę też o Lode, jej mężu, który w pełni wspierał ją w jej pasji do Polaków.

 

 

Już w 2015 roku pisałam o niej tak

 

nr 584 Yvette POPLAWSKA i SPOTKANIE w HORST (VENLO) w Holandii

 

VENLO

 

Yvette Popławska, bardzo dynamiczna, bulimiczna, bulgocząca, żywiołowa, jest jednocześnie bardzo kontrowersyjną, krytykowaną Yvette Popławska.

Jest na zdjęciu pośrodku chóru SPOTKANIE.

Być może dlatego, że jest wszędzie tam, gdzie w Belgii i krajach sąsiednich odbywa się polska impreza.

Bardzo często przebywa także w Polsce, gdzie doceniane są jej talenty jako poetki i pisarki.

Ma jednak kartę dziennikarską i dlatego często, bardzo często jako jedyna, relacjonuje, pisze, zostawiając w ten sposób ślad po wydarzeniach, które składają się na historię Polonii w Belgii.

Właśnie za tę pełną pasji, wolontariacką pracę, którą wykonywała w ostatnich latach, należy jej się nagroda „Polak Roku” przyznawana przez internautów w 2014 roku.

Tutaj, w Belgii, widzi i uczestniczy w wielu polskich inicjatywach, najczęściej z „nową Polonią” w Brukseli i Antwerpii.

To prawda, promuje tam swoją twórczość artystyczną, kiedy tylko może, ale potrafi też ubrudzić sobie ręce, jak na obozach dla dzieci w Comblain.

My Polacy w regionie "Centre" , stara polska społeczność, znamy ją bardzo, bardzo dobrze, od początków jej pracy etnograficznej. To właśnie u nas, w Bois du Luc, w Ressaix u Oblatow, w Trivières, w Maurage, znowu w Binche, odkryła „Starą Polonię”.

Czasem bierzemy z nią udział w bardziej prywatnych, polskich inicjatywach, np. w Nandrin, wystawach polskich artystów w pięknych ogrodach Hélény WOCHEN czy wystawie Haliny JAKUBOWSKIEJ w podziemiach Place Saint Lambert w Liège. Płaci swoim czasem; za wszystko płaci swoimi pieniędzmi; znów płaci za siebie, uczestnicząc w kongresach polskich za granicą, podobnie jak my „Polonia z regionu Centre” w październiku 2014 r. w Rzymie, na temat europejskiej pomocy dla polskich stowarzyszeń przez Europejskie Fundusze Erasmus

rome

 

PIAZZA DEL CAMPIDOGLIO,  ROMA  2015

Yvette Poplawska , la très dynamique, boulimique, bouillonnante, exubérante, est aussi la très contreversée , critiquée Yvette Poplawska.

Elle est sur la photo au milieu de la chorale de SPOTKANIE .

Peut-être parce qu’elle est partout où il y a un événement polonais en Belgique et dans les pays voisins.

Elle est aussi très souvent en Pologne et là, se sont ses talents de poétesse et d’écrivain  qui sont reconnus.

Elle possède cependant une carte de journaliste et donc elle est bien souvent, très souvent, la seule, la seule, à rapporter , à écrire, à laisser ainsi une trace sur les événements qui sont l’histoire de la Communauté Polonaise en Belgique.

Rien que pour ce travail bénévole, passionné qu’elle mène ces dernières années, elle mérite le prix « le Polonais de l’année » « Polak Roku »        attribué par les internautes en 2014.

Chez nous, en Belgique, elle voit et participe à beaucoup d’initiatives des Polonais, le plus souvent auprès de la « nouvelle Polonia » à Bruxelles et Anvers.

C’est vrai, elle y promotionne quand elle peut , son travail artistique mais elle sait aussi mettre la main à la pâte comme lors des colonies des enfants à Comblain.

Nous, les Polonais du Centre, la vieille communauté polonaise, nous la connaissons très très bien et ce , depuis le début de son travail ethnographique.    C’est chez nous, à Bois du Luc, à Ressaix, à Trivières, à Maurage,à Binche encore, qu’elle a découvert la « Stara Polonia », « la vieille Polonia » .

Nous participons parfois avec elle à des initiatives polonaises  plus privées, comme à Nandrin, les expositions d’artistes polonais dans les beaux jardins d’Héléna WOCHEN ou l’exposition de Halina JAKUBOWSKA dans le sous-sol de la Place Saint Lambert à Liège. Elle paie de son temps; elle paie tout avec ses sous; elle paie de sa personne encore, en participants à des congrès polonais à l’étranger comme avec nous " les Polonais du Centre" en octobre 2014, à Rome, sur le thème des aides européennes aux associations polonaises par les Fonds Européens  de Erasmus

W przeciwieństwie do wielu "nowych Polaków", Yvette Popławska nie zaniedbuje starej Polonii. Nadal odwiedza ją w całym Hainaut, podczas gdy ona mieszka w Sint Truiden. Udaje jej się docenić organizacje według ich prawdziwej wartości. Zaprośić ją, bo nie zapomina tego, co doceniła; zapamiętuje, wie, jak okazać wdzięczność i przynajmniej pozostawi po sobie ślad pisany i zdjęcia, które zostaną.

To właśnie jej SPOTKANIE zawdzięcza swój ostatni występ w zeszłym tygodniu w HORST (VENLO) w Holandii; do kontaktów z KUCINSKIM Christianem, dziś „public relations” wyjątkowego zespołu jakim jest SPOTKANIE. SPOTKANIE widziała i ceniła kilka razy w Bois du Luc, a także w Shape.

https://www.facebook.com/yvette.poplawska?fref=ts

Śledź co tydzień relacje tej dynamicznej kobiety na Facebooku i przekonaj się, że polskie życie w Belgii jest bardzo żywe.

Contrairement à beaucoup de nouveaux Polonais, Yvette Poplawska ne néglige pas la vieille Polonia. Elle continue à la fréquenter dans tout le Hainaut alors qu’elle habite Sint Truiden . Elle  arrive à apprécier les organisations à leur juste valeur. Invitez-là car elle n’oublie pas ce qu’elle a apprécié ; elle mémorise ;elle sait faire preuve de gratitude et au minimum laissera une trace écrite et des photos qui resteront.

C’est à elle que SPOTKANIE doit sa dernière prestation à HORST (VENLO) en Hollande, la semaine dernière; à ses contacts avec KUCINSKI Christian aujourd’hui  « public relation » de l’ensemble exceptionnel qu’est SPOTKANIE.Elle a vu et apprécié SPOTKANIE, plusieurs fois à Bois du Luc, au Shape aussi.

https://www.facebook.com/yvette.poplawska?fref=ts

Suivez sur Facebook, chaque semaine les reportages de cette femme dynamique et voyez que la vie polonaise en Belgique est bien vive.

 

KOZLOWSKI ALEXANDRE.

c'était donc , il y a 8 ans.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contrairement à beaucoup de nouveaux Polonais, Yvette Poplawska ne néglige pas la vieille Polonia. Elle continue à la fréquenter dans tout le Hainaut alors qu’elle habite Sint Truiden . Elle  arrive à apprécier les organisations à leur juste valeur. Invitez-là car elle n’oublie pas ce qu’elle a apprécié ; elle mémorise ;elle sait faire preuve de gratitude et au minimum laissera une trace écrite et des photos qui resteront.

C’est à elle que SPOTKANIE doit sa dernière prestation à HORST (VENLO) en Hollande, la semaine dernière; à ses contacts avec KUCINSKI Christian aujourd’hui  « public relation » de l’ensemble exceptionnel qu’est SPOTKANIE.Elle a vu et apprécié SPOTKANIE, plusieurs fois à Bois du Luc, au Shape aussi.

https://www.facebook.com/yvette.poplawska?fref=ts

Suivez sur Facebook, chaque semaine les reportages de cette femme dynamique et voyez que la vie polonaise en Belgique est bien vive.

 

Publicité
Publicité
Commentaires
les Polonais du Centre. Łączymy starą zapomnianą opuszczoną Polonię w okręgu "le Centre" Belgia
  • actualité,histoire de 100 ans de présence polonaise ds le Centre (B) Récolte,copie,archivage: films,photos,documents,témoignages(suite du Skynetblog d'origine 2007-2018)Reconstitution, reconnaissance d'une Communauté polonaise élargie à tous les Polonais
  • Accueil du blog
  • Créer un blog avec CanalBlog
Publicité
Visiteurs
Depuis la création 47 150
Archives

ECRAN BLOG PLC


comité fondateur :

Kielbowicz Wioleta (de Bois-du-Luc)-Kubarek Barbara (de Chapelle)-Dupont Jean-Luc ( de Houdeng-Aimeries)-Kozlowski Alexandre ( de Trivières)-Fabjanczyk Régine (de Péronnes-Charbonnages-Ressaix)-Urbain Jean-Claude (de Maurage)-Janowski Richard ( de Péronnes-Sainte-Marguerite)-Kowalczyk Barbara ( de Carnières)-Czak François †(de l’Olive à Morlanwelz)

Comité actuel (issu majoritairement du KSMP historique de Ressaix )

cliquez sur les images  pour agrandir


 Maciejewsla Urszula (de Ressaix )- Chudzicki Jean  (de Ressaix )-Golusinski Stefan (de Ressaix) – Trytko Stanislaw ( de Leernes-Ressaix) – Sitarz Zofia (de Ressaix ) – Jelen Sylwia ( de Courcelles) – Marina Lambiotte (Monceau/S)-Kozlowski Dorothée (de La Louvière) – Fabjanczyk Bérangère (de La Louvière) – Adam Cécile (de La Hestre) – Mady Welner (de Bellecourt) –Wozny Jozek (de Gilly) - Marchand Eric (de Haine- Saint-Pierre) - d’Orsi Alexandre (de Manage ) – Kubarek Barbara (de Chapelle)- Janowski Richard ( de Péronnes Sainte Marguerite) - Kozlowski Alexandre (de Trivières) -Malec Stanislas (de Luttre- Ressaix )


                                                               POLONIA z okręgu Centre w BELGII
les Polonais du Centre
Związek Polaków w Belgii okręg Centre
lespolonaisducentre@gmail.com
poloniacentrebelgia@live.be
association siégeant à : ZPB_  PMSz- Polonia Hainaut-
Rada Polonii Belgijskiej-CCCM à La Louvière-
Conseil de la Polonia Ambassade à Bruxelles (Rada Konsulatcyjna Polonii Belgijskiej)- 
Dzien Polonii Dzien Flagi-

Jury Prix du Polonais de Belgique
Amicale des Anciens de la 1e Div.Blindée du Général MACZEK libérateurs de la Flandre
pour y représenter la pluralité de la Polonia dans le Centre

                                                                   Ont collaboré un moment avec nous ou collaborent occasionnellement:

Bonesso Isabelle ( de Péronnes Sainte Marguerite) - Chudzicki Dorothée (Ressaix)-J Marc Troch (de Houdeng Goegnies) - Mlodianowski Irek ( Bruxelles) - Pietraszek Rozwita † (de Péronnes Charbonnages-Ressaix) – Ogonowska Halina (de Ressaix)- Kucinski Christian (de Couillet ) - Wajda Nathalie (de Jumet - Cornut André (d’Ecaussinnes)- Saweruk Alex Nowicki ( de Ressaix)-Blazejczyk Jolanda (de Houdeng Aimeries-Ressaix) - Wajda Stasiek (de Jumet) - Browarny Halina ( de Péronnes Sainte Marguerite) - Ziolko Marie Jeanne (de Ressaix )- le Lion's Club Binche Alliance,Eric De Lil et Eric Levant du Lion's Club Quévy Estinnes... Et, les Polonais de la première  heure de la vie polonaise à Ressaix: Kaminska, Jurga, Romanowicz ,Fabjanczyk H. , Stachura, ,Bialecki, Kedzierski, Drozd, Lewicki, Sadowski,Drozd, Krzewinski,kieltyka, ... avec les centaines de Polonais de la région autour qui se rencontrent à nouveau .


stowarzyszenia i organizacje

Numériser0003

 źródło naszego komitetu,  1964 r. już III grupa po wojnie, wszystkie dzieci urodzone tu w regionie " Centre", w Ressaix , czy w niewoli w Niemczech. Z tyłu od lewej do prawej: Poltorak S , Golusiński Stefan, Piotr Jurga, Fabjanczyk Henryk, Chudzicki Jan,… Roman , Halinka Ogonowska. Poniżej: Pietraszek Rozwita (), Romanowicz Krysia, Pietraszek Piotrek, Fabjanczyk Regina, Chudzicki Krysia

KSMP RESSAIX 1 - Copie


Publicité