W sobotę 4 września 2021 r. włączyła się w Soignies, Polska Szkoła (PMSz) do Narodowego Czytania              organizowanego przez polską Parę Prezydencką

 Samedi, le 4 septembre 2021, l'école polonaise de Soignies s'est jointe à "la Lecture Nationale" organisée par le couple présidentiel polonais.

SOIGNIES czytanie 2021 2

SOIGNIES PMSZ CZYTANIE 2021

"Cieszymy się, że tu, w Belgii możemy przyłączyć się do Narodowego Czytania, do tej wyjątkowej inicjatywy promującej czytelnictwo i język polski "

powiedziała pani dr Lidia Zabrocka, dyrektorka Szkoły Polskiej im. Jana Brzechwy w Soignies.

We wspólnej lekturze - wraz z nauczycielami i uczniami - wzięła udział Dagmara Jasińska, konsul RP w Brukseli.

" Nous sommes contents qu'ici, en Belgique, nous pouvons nous joindre à" la Lecture Nationale", une initiative qui promeut la lecture et la langue polonaise" a dit Madame le dr Lidia Zabrocka, directrice de l'école polonaise " Jean Brzechwa" de Soignies

 

Jan Brzechwa - Wikipédia

Tańcowała igła z nitką (d ), Academy of Mr. Kleks (d ) Jan Brzechwa (ˈbʒɛxfa), de son vrai nom Jan Wiktor Lesman ( - ) est un auteur et poète polonais principalement connu pour ses œuvres de littérature pour les enfants. Il a également traduit de la littérature russe notamment Alexandre Pouchkine, Sergueï Essénine et Vladimir Maïakovski.

http://wikipedia.org

 

Polska Szkoła w Soignies miała przyjemnośċ po raz pierwszy dołączyċ do grona placówek i stowarzyszeń organizujących Narodowe Czytanie:        polską akcję społeczną propagującą znajomość literatury narodowej.

L'école polonaise de Soignies a eu le plaisir pour la première fois de rejoindre les endroits et associations qui organisent "la Lecture Nationale", action polonaise collective promotionnant la connaissance de la littérature nationale.

  

SOIGNIES PMSZ Pani Dulska

 

 

 

W tegorocznej, jubileuszowej edycji odczytywano Moralnośċ Pani Dulskiej, Gabrieli Zapolskiej.   

Podczas tegorocznej, dziesiątej edycji Narodowego Czytania, która odbyła się w Ogrodzie Saskim w Warszawie, ale także w 26 państwach – w skupiskach Polonii, czytaliśmy „Moralność Pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej.

Pour l'édition annuelle et anniversaire (10e année), on lit La Moralité de Madame Dulska, de Gabriela Zapolska.

Pendant l'édition de cette année, la dixième de " la Lecture Nationale", qui s'est déroulée à Varsovie dans le" Jardin de Saxe", mais aussi dans 26 autres pays dans les communautés polonaises, nous avons lu ensemble " la Moralité de Madame Dulska" de Gabriela Zapolska.

 

Jardin de Saxe (Varsovie) - Wikipédia

Jardin de Saxe (en polonais : Ogród Saski), est un espace vert de 15,5 hectares situé dans l'arrondissement de Śródmieście à Varsovie ( Pologne). Il a été créé à la fin du siècle et ouvert au public en 1727. C'est l'un des premiers parcs urbains publics dans le monde.

http://wikipedia.org

 

Ogród Saski w Warszawie - Wikipedia, wolna encyklopedia

Ogród Saski - park miejski w śródmieściu Warszawy, położony między placem marsz. Józefa Piłsudskiego, placem Żelaznej Bramy, ul. Marszałkowską i ul. Królewską, na Osi Saskiej. Pierwotnie geometryczny ogród francuski założony w latach 1724-1748 dla króla Augusta II Mocnego według projektu Matthäusa Daniela Pöppelmanna i Zachariasa Longuelune'a przy współpracy (od 1733) Carla Friedricha Pöppelmanna i Johanna Christopha von Naumanna jako ogród pałacu Saskiego.

http://wikipedia.orgGabriela Zapolska - Wikipédia

The Morality of Mrs. Dulska (d ) Gabriela Zapolska , née Maria Gabriela Stefania Korwin-Piotrowska le à Podhajce et morte le à Lwów, est une femme de lettres et une actrice polonaise. Représentante du naturalisme polonais, elle est l'auteure de 41 pièces de théâtre, 23 romans, 177 nouvelles, 252 travaux de journalisme, un scénario, de la poésie et 1 500 lettres.

http://wikipedia.org

 

Uczestnicy w Soignies:

les participants à la lecture à Soignies:


Tytułowa Pani Dulska : Jolanta Miklaszewska (założycielka teatrzyku kukiełkowego w Brukseli: Teatr Złoty Jeż)Julia Siewiczowa (radczyni, krewna Dulskiej) -:Dagmara Jasińska (Konsul Generalny przy Ambasadzie RP w Królestwie Belgii Ambasada RP w Brukseli)

Tadrachowa (matka chrzestna Hanki) : Barbara Wojda (Prezes Polska Macierz Szkolna w Belgii)

Zbyszko (syn Dulskich romansujący z Hanką) : Zbigniew Malec (oficer z Polskiego Narodowego Przedstawicielstwa Wojskowego przy Shape)

Mela i Hesia- córki Anieli i Felicjana Dulskich : Mela - Katarzyna Drzazga (uczennica klasy 5 w Polska Szkoła w Soignies

                                                                          Hesia - Kinga Sochaczewska (nauczyciel przedszkolny w Polska Szkoła w Soignies

Hanka (służąca w domu Dulskich) : pani Anna Drzazga (Polska Szkoła w Soignies)

Narrator :  Lidia Zabrocka (dyrektor Polska Szkoła w Soignies) 

Le rôle de Mme Dulska : Jolanta Miklaszewska (fondatrice du théâtre de marionnettes à Bruxelles : Teatr Złoty Jeż, le hérisson d'or)

Julia Siewiczowa (conseiller, parent de Dulska) - : Dagmara Jasińska (Consule générale à l'Ambassade de la République de Pologne au Royaume de Belgique, Ambassade de la République de Pologne à Bruxelles)

Tadrachowa (marraine de Hanka) : Barbara Wojda (Présidente de Polska Macierz Szkolna en Belgique: PMSz " Comblain la Tour)

Zbyszko (fils des Dulski, qui a une romance avec  Hanka) : Zbigniew Malec (officier de la Représentation militaire nationale polonaise au Shape)

Mela et Hesia - filles d'Aniela et Felicjan Dulski 

                Mela - Katarzyna Drzazga (élève en 5e année à l'école polonaise de Soignies)                                                                          

                Hesia : Kinga Sochaczewska (institutrice maternelle à l'école polonaise de Soignies

Hanka (femme de chambre de la maison Dulski) : Mme Anna Drzazga (Ecole polonaise de Soignies)

Narratrice : dr. Lidia Zabrocka (directrice de l'école polonaise de Soignies)

 

 les inscriptions à l'école polonaise sont toujours ouvertes même si vous ne dites pas un mot en polonais, téléphonez et allez voir.