Nagroda POLONICUM 2021

 

Szanowni Państwo,

 

W imieniu Ambasady RP w Brukseli pragnę przekazać Państwu informację na temat nagrody POLONICUM, która co roku nadawana jest za wybitne zasługi w krzewieniu języka polskiego i kultury polskiej badaczom, tłumaczom oraz ośrodkom naukowym, badawczym i dydaktycznym przez Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców Polonicum Uniwersytetu Warszawskiego. Patronat nad Nagrodą sprawują: Marszałek Senatu RP, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Rektor Uniwersytetu Warszawskiego.

 

Ewentualne zgłoszenia kandydatów do Nagrody POLONICUM można przesłać do 31 maja 2021 roku na adres:

Uniwersytet Warszawski
Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców Polonicum
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa

z dopiskiem Nagroda POLONICUM 2021.

Lub poprzez e-mail: nagrodapolonicum@uw.edu.pl

Do zgłoszenia należy dołączyć dokumentację charakteryzującą dorobek kandydata (CV, charakterystyka dorobku kandydata, bibliografia rekomendacje osób prywatnych lub instytucji popierającej zgłoszenie, w miarę możliwości odbitki artykułów, pierwszych stron książek itp.).

W załączeniu przekazuję regulamin Nagrody POLONICUM oraz zapraszam do odwiedzenia strony internetowej Centrum Polonicum, gdzie można się zapoznać z sylwetkami laureatów z poprzednich lat.

 

Z wyrazami szacunku

 

Kacper Szyndlarewicz

Wicekonsul

Wydział Konsularny

Ambasada RP w Brukseli

Rue des Francs 28, 1040 Bruxelles

Telefon: +32 2 780 45 02

https://www.gov.pl/web/belgia


 

Niniejsza wiadomość (wraz z załącznikami) jest własnością Ministerstwa Spraw Zagranicznych i może zawierać informacje służbowe prawnie chronione. Jeśli nie są Państwo właściwym adresatem lub otrzymali Państwo tę wiadomość na skutek pomyłki, prosimy o tym fakcie niezwłocznie poinformować nadawcę i usunąć otrzymaną wiadomość. Każde nieautoryzowane kopiowanie, ujawnianie lub rozpowszechnianie załączonej informacji jest zabronione.