SMAKI POLSKI RESSAIX 1 1.

SMAKI POLSKI RESSAIX 2 2.

 

Quelle aubaine, quelle aubaine pour la toute grande communauté polonaise de la région du Centre, pour les amis de la Pologne et des Polonais, pour tous ceux qui ont goûté aux produits polonais à la camionnette de XAVIER BRZOZOWSKI  sur les marchés de la région et des curieux qui auront un magasin devant leur nez sans courir loin pour acheter du polonais et le reste.

Ale wygoda, ale wygoda dla  licznej polskiej społeczności w regionie " Centre", dla przyjaciół Polski i Polaków, dla wszystkich tych, którzy w furgonetce XAWERY BRZOZOWSKIEGO skosztowali polskich produktów na rynkach regionu i  dla  wszystkich ciekawskich, którzy będą mieli sklep przed nosem bez biegania daleko po polskie produkty i i warzywa.

SMAKI POLSKI RESSSAIX 8 3.

 

SMAKI POLSKI est ouvert le dimanche jusque midi. Il y a tout de la Pologne .

Ressaix c'est pas seulement la curieuse  petite paroisse polonaise mais surtout à côté,  une énorme diaspora polonaise discrète, intégrée , maintenant heureuse qui aura  un lieu de rencontre où on se voit, où on cause, où on rencontre des Polonais d'ici  comme il y a 60 , 70 ans chez SZCZUCKI à Sainte Marguerite ou CZOPIK à Saint Vaast.

SMAKI POLSKI jest otwarty w niedzielę do południa. Jest wszystko z Polski.

Ressaix to nie tylko  mała dziwna polska parafia, ale przede wszystkim dookoła ogromna dyskretna, zintegrowana zapomniana Polonia, teraz szczęśliwa, która będzie miała miejsce spotkań, gdzie się widzimy, gdzie rozmawiamy, gdzie spotykamy Polaków  stąd i dalej jak w latach 60tych, 70tych u SZCZUCKIEGO w Sainte Marguerite ( na Margaretce ) lub u CZOPIKA w Saint Vaast (na Sanwie) u nas dwóch polskich rzeźników

SMAKI POLSKI RESSSAIX 6 4.

SMAKI POLSKI RESSSAIX 7 5.

SMAKI POLSKI RESSSAIX 9 6.

SMAKI POLSKI RESSAIX 10 7.

Ce matin, les Polonais du Centre et l'ensemble JASNA WODA conscients de l' événement, ont passé un moment à la rue Fernand Gobiet et rencontré en quelques instants une masse de Polonais de la région, de Tertre  Saint Ghislain, du Valenciennois pour comprendre qu'il y avait une nécessité d'un lieu où tout le monde pouvait se rencontrer.Laurent Kwiatkowski président de la Chorale des Mineurs Polonais de Douai est venu découvrir la région, son député-bourgmestre, les Polonais et l'ensemble JASNA WODA pour une collaboration prochaine. Et voilà de nouvelles connaissances polonaises de la Hestre, de Saint Vaast, d'Anderlues, de Bray, de Binche aussi qui découvrent que des Polonais sont associés dans une organisation ouverte non confessionnelle.

Le député bourgmesre de la ville, Laurent DEVIN que vous avez déjà cotoyé à nos fêtes polonaises à BINCHE a mesuré l'importance d'un magasin polonais , de l'importnace de la diaspora polonaise , des amis Belges, beaucoup, amis des Polonais en attente devant l'entrée.

W tą sobote od rana Polonia Centre Belgia i zespół JASNA WODA, świadomi wydarzenia, spędzili chwilę na rue Fernand Gobiet i zaraz spotkali się z masą innych Polaków z regionu, z Tertre Saint Ghislain, z Douai , aby zrozumieć że było zapotrzebowanie na miejsce, w którym każdy mógłby się spotkać. Laurent Kwiatkowski, prezes Polskiego Chóru Górnikow z Douai we  Francji, przyjechał, aby poznać region, burmistrza, Polaków i zespół JASNA WODA do zbliżającej się współpracy. A oto nowi znajomi : Polacy z  La Hestre, Saint Vaast, Anderlues, Bray, Binche, którzy też odkrywają, że Polacy są zrzeszeni w otwartej organizacji bezwyznaniowej.

SMAKI POLSKI RESSAIX JELEN 18.

SMAKI POLSKI RESSAIX JELEN 3 9.

SMAKI POLSKI RESSAIX JELEN 2 10.

Miejscowy poseł Laurent DEVIN, którego widzieliście już na naszych polskich imprezach w BINCHE, zmierzył znaczenie polskiego sklepu, znaczenie polskiej diaspory, belgijskich przyjaciół, wielu przyjaciół Polaków  czekając przed wejściem.

20200822_103602 11.

20200822_100938 12.

20200822_101352 13.

20200822_09474514.

20200822_11051215.

 

L'audace d'entreprise de Xavier BRZOZOWSKI ( SMAKI POLSKI) ; son esprit de faire plaisir à la clientelle (demandez lui n'importe quel produit polonais; il va le ramener de Pologne  à son magasin), ses sentiments polonophiles enfin , nous permettrons une facilité locale mais surtout nous permettrons de rencontrer davantage de Polonais pour leur dire que vous êtes aussi Polonais, qu'il y a un  groupe pur de danses et chant folklorique polonais: JASNA WODA; qu'il y a une association qui regroupe les Polonais, tous les Polonais sans distinction de ci ou de là, pour le plaisir de la rencontre.SMAKI POLSKI sur Facebook.Livraison à domicile aussi.

Zuchwalstwo przedsiębiorcze Xaviera BRZOZOWSKIEGO (SMAKI POLSKI), jego duch zadowolenia klientów (poproś go o jakikolwiek polski produkt, przywiezie go z Polski do swojego sklepu), jego polonofilskie odczucia wreszcie, pozwolą nam lokalną  wygodę, ale przede wszystkim pozwolą nam poznać więcej Polaków aby  powiedzieć im, że jestesmy  Polacy z tąd, że istnieje czysty zespół polskich tańców i pieśni ludowych: JASNA WODA; że istnieje stowarzyszenie, które zrzesza Polaków, wszystkich Polaków bez wyjątku tu czy tam, dla przyjemności spotkania .SMAKI POLSKI 0475 767324 na Facebooku  SMAKI POLSKI Dostawa do domu.

 Photos: KWIATKOWSKI, KOZLOWSKI, BRZOZOWSKI,JASNA WODA, FABIANCZYK, DEVIN, JELEN