W tym roku 2020, nie ma zjazdu w Millennium, polski dom w  Comblain la Tour.

Ale obozy letnie odbędą się, jednak z zachowaniem z normami prawnymi,  gdy już w lutym 2020 r. zarejestrowano wiele na lato i było tylko kilka miejsc przed publikacją ogłoszenia.

To było 10 lat temu.

Już wtedy staraliśmy się kontynuować „Comblain”, odnowić zainteresowanie przy starej belgijskiel polonii.

Nie na próżno, bo dziś jest grupa starszych, którzy są zajęci gromadzeniem swoich wspomnień i historii tego miejsca.


Nasza grupa" Polacy z okręgu Centre ( Binche-La Louvière) na corocznej imprezie Comblain la Tour w 2010 roku: Saweruk-Nowicki, Sitarz, Fabiańczyk, Kunsewicz, Błażejczyk, Kuciński, Jelen.

2010 COMBLAIN MAJOWKA 27 JUIN ALEX 040 1

2010 MAJOWKA COMBLAIN 2010 REGINE 010 2

2010 MAJOWKA COMBLAIN 2010 REGINE 019 3

2010 COMBLAIN MAJOWKA 27 JUIN ALEX 031 4

Tego dnia poznaliśmy nowego przyjaciela, Kazimierza Miskiewicza, który ożywił wówczas SPK Mons Borinage. ( 3.Alex Saweruk i Kazimierz Miskiewicz - 4. Kazimierz Miskiewicz i Pan Materna z " Nowinki" )


Z rodziną, pani Wojtczak, ówczesny konsul ( 5zd 5 i zdj 6)

2010 COMBLAIN MAJOWKA 27 JUIN ALEX 008 5.

2010 COMBLAIN MAJOWKA 27 JUIN ALEX 032 6.

 

i kilku członków Rady Polonii w Belgii: Ptasiński ( zd 7), Ratajczak (zd8), Kozłowski.

2010 COMBLAIN MAJOWKA 27 JUIN ALEX 045 7.

2010 COMBLAIN MAJOWKA 27 JUIN ALEX 027 8.


Na tych zdjęciach kilka osób,  które umarli, w tym nasz członek: ( zd 9 )Alex Saweruk-Nowicki z Ressaix w rozmowie z Yolande Błażejczyk z Houdeng-Aimeries, zaangażowana kilka lat w organizację imprezy z jej siostrzenicą Magdą Błażejczyk z Bracquegnies ( zd 10).

 

2010 COMBLAIN MAJOWKA 27 JUIN ALEX 051 9.

2010 COMBLAIN MAJOWKA 27 JUIN ALEX 033 10.

 

Cette année pas de retrouvailles à Millennium , la maison polonaise de Comblain la Tour .

Les colonies en été se dérouleront , cependant avec les normes imposées alors qu'en février 2020 déjà, il y avait beaucoup d'inscrits pour l'été et il ne restait que quelques places avnt même la parution de l'annonce.

C'était , il y a 10 ans.

Nous essayions déjà à l'époque, de sussiter envers " Comblain ", un regain d'intérêt auprès de la vieille communauté polonaise.                           Non pas en vain,car aujourd'hui, il y a bien un groupe d'anciens qui s'active à rassembler leurs souvenirs et l'histoire du lieu.

Les Polonais du Centre à la fête annuelle de Comblain la Tour en 2010 : Saweruk-Nowicki, Sitarz, Fabianczyk, Kunsewicz, Blazejczyk, Kucinski, Jelen.


En famille, Madame Wojtczak, la Consule à l'époque et plusieurs membres du Conseil des Polonais de Belgique : Ptasinski, Ratajczak, Kozlowski.


Sur ces photos plusieurs personnes aujourd'hui, disparues dont notre sociétaire: Alex Saweruk-Nowicki de Ressaix en conversation avec Yolande Blazejczyk de Houdeng-Aimeries, investie dans l'organisation de la fête avec aussi sa nièce Magda Blazejczyk de Bracquegnies.

 

2010 COMBLAIN MAJOWKA 27 JUIN ALEX 046 11. 

2010 COMBLAIN MAJOWKA 27 JUIN ALEX 047 12.

2010 COMBLAIN MAJOWKA 27 JUIN ALEX 039 13.

2010 COMBLAIN MAJOWKA 27 JUIN ALEX 003 14.

 

2010 COMBLAIN MAJOWKA 27 JUIN ALEX 018 15.

2010 COMBLAIN MAJOWKA 27 JUIN ALEX 011 16.

2010 COMBLAIN MAJOWKA 27 JUIN ALEX 036 17.

2010 COMBLAIN MAJOWKA 27 JUIN ALEX 043 18.

2010 COMBLAIN MAJOWKA 27 JUIN ALEX 038 19.

2010 COMBLAIN MAJOWKA 27 JUIN ALEX 014 20.