Król Belgów: Dziękujemy wam Polacy

 

LOMMEL 19 PHILIPPE

 

LOMMEL 19 HLN

 

Le roi des Belges remercie les Polonais au cimetière militaire polonais de LOMMEL ( Limbourg)

75e anniversaire de la Libération de la Flandre par les Polonais en 1944

Le discours du Roi ce dimanche après midi à l'adresse du Président de la Pologne .

Mijnheer de President,

In de zes jaar die de Tweede Wereldoorlog heeft geduurd, verloren zes miljoen Polen het leven en vielen vijf miljoen buitenlandse slachtoffers op Pools grondgebied. Als geen ander land heeft Polen te lijden gehad onder de extreme uitwassen van de oorlog. Dat vertaalde zich in een gedecimeerde bevolking, een verlies aan grondgebied en een opgedrongen politiek systeem.

Waar mogelijk hebben uw landgenoten de strijd verdergezet. Waar ook toonden ze buitengewone moed. In eigen land brachten zij het grootste verzetsleger van Europa op de been.  Buiten hun land vormden ze legerkorpsen die met volle overgave deelnamen aan de gevechten die beslissend waren voor de bevrijding.

Vier jaar geleden bezochten wij samen het museum ter nagedachtenis aan de opstand van Warschau in oktober 1944. De bevolking wilde ten volle deelnemen aan haar bevrijding en ging daarom een eenzame en ongelijke strijd aan met de nazibezetter. De hele stad werd met de grond gelijk gemaakt. Dood of deportatie was het lot van meer dan een miljoen inwoners. 

Op datzelfde moment namen Polen deel aan de bevrijding van België. Het stemt mij dan ook gelukkig dat ik hier samen met u hulde mag brengen aan de vele Polen die voor ons hun leven hebben gegeven. Uw landgenoten die hier in Lommel hun laatste rustplaats kregen, maakten deel uit van de 1e pantserdivisie die na de inval van de nazi’s was gevormd en die in het Verenigd Koninkrijk werd opgeleid. Een 15.000 man sterke formatie stak in juli het Kanaal over en bevrijdde in september verschillende Belgische steden.

België dankt Polen. « Dziękujemy wam Polacy ».

 Na de oorlog vestigden tal van Poolse soldaten zich in ons land. Ik groet bij deze hun kinderen en kleinkinderen.

Mijnheer de President,

Ondanks de heldhaftige daden van uw landgenoten kreeg Polen zijn vrijheid niet terug. De vrijheid die zoveel offers had gevergd, zou algauw in de kiem worden gesmoord. Uw land ging nog eens veertig jaar gebukt onder het juk van een communistisch regime. Nooit mogen we dit vergeten. Uw volk sloeg zich doorheen deze periode met dezelfde kracht waarmee het de oorlog doorstond. Of om het met de woorden van Paus Johannes Paulus II te zeggen: “door kracht te halen uit de fundamentele waarden die het voorstond en waaraan het trouw wilde blijven”. Dankzij dat temperament en deze bezieling werd het IJzeren Gordijn neergehaald. Na de inbreng in de bevrijding van Europa, werd met dezelfde gedrevenheid een bres geslagen in de muur van schaamte die ons nog verdeelde. 

Na een lange periode van onderdrukking heeft het Poolse volk eindelijk zijn vrijheid herwonnen. De herinnering aan het vernielende barbarisme van totalitaire regimes helpt ons te begrijpen hoe hoog de prijs van onze vrijheid is en wat het vergt om het goede te laten zegevieren. Daarvoor dienen herdenkingen zoals deze. Vandaag slaan Polen en Belgen de handen in elkaar in het mooie Europese project, waar uw land zich 15 jaar geleden eindelijk bij kon aansluiten. Het is een project dat diepgeworteld is in de verzoening en de wederzijdse waardering én vrede brengt. Een project dat zijn inspiratie vindt in de eerbied voor de andere en in de vaste wil om onder alle omstandigheden de menselijke waardigheid te verdedigen.

Voor de kruisen op de graven van uw soldaten, staan wij stil bij wat hen bezielde. We zijn er allen de erfgenamen van.

 

Monsieur le Président,

Pendant les six années de la Deuxième guerre mondiale, six millions de Polonais ont perdu la vie et cinq millions d’étrangers sont venus trouver la mort sur le sol polonais. S’il y a bien un pays qui a été touché par les vicissitudes extrêmes de la guerre, c’est la Pologne. Blessée durablement dans sa population, amputée dans son territoire, grevée dans son système politique.

Partout où cela était possible, vos compatriotes ont poursuivi le combat. Partout ils ont montré un courage exemplaire. A l’intérieur du pays en formant la plus grande armée de résistance d’Europe. A l’extérieur du pays, en constituant des corps d’armée qui se sont engagés avec détermination dans les plus grands combats de la libération.

Il y a quatre ans j’ai visité avec vous le musée dédié à l’insurrection de Varsovie en octobre 1944. Voulant participer pleinement à sa propre libération, la population se soulevait dans une lutte solitaire et inégale contre l’occupant nazi.  La ville entière fut détruite et plus d’un million d’habitants tués ou déportés. 

Au même moment d’autres Polonais participaient à la libération de la Belgique. Je suis heureux de pouvoir ici rendre hommage avec vous aux nombreux Polonais qui ont versé leur sang pour nous. Vos compatriotes qui reposent ici à Lommel avaient rejoint la 1ère division blindée, formée après l’invasion nazie et entraînée en Grande-Bretagne.  Forte de 15.000 hommes, elle avait traversé la Manche en juillet et libéra de nombreuses villes belges en septembre.

La Belgique remercie la Pologne. « Dziękujemy wam Polacy ».

Après la guerre beaucoup de soldats polonais se sont installés en Belgique et je salue aujourd’hui leurs descendants.

Monsieur le Président,

Ces nombreuses actions héroïques de vos compatriotes n’ont pas immédiatement donné la liberté à la Pologne. La liberté qui avait justifié tant de sacrifices sera brutalement confisquée. Votre pays subira encore quarante années supplémentaires de domination communiste. Nous ne pouvons pas l’oublier. Votre peuple a traversé cette période avec la même force qu’il avait montré pendant la guerre, s’appuyant, comme l’a écrit le Pape Jean-Paul II, sur « des valeurs fondamentales auxquelles il tenait et auxquelles il désirait demeurer fidèle ». C’est aussi ce tempérament et cette flamme intérieure qui sont venus à bout du Rideau de Fer. Après avoir libéré l’Europe, l’esprit polonais faisait voler en éclats ce mur de la honte qui nous séparait encore. 

Après une longue oppression, le peuple polonais a enfin retrouvé la liberté. Le souvenir de la barbarie destructrice des systèmes totalitaires nous aide à comprendre le prix de la liberté et la valeur de notre engagement à faire triompher le bien. C’est ce que nous faisons en cette période de commémorations. Aujourd’hui, Polonais et Belges, nous sommes engagés côte à côte dans le beau projet européen, auquel votre pays a enfin pu adhérer il y a à 15 ans. Un projet ancré dans la réconciliation et la reconnaissance mutuelle et porteur de paix. Un projet inspiré par le respect d’autrui et la volonté de défendre en toutes circonstances la dignité humaine.

Devant les croix de vos soldats, nous nous souvenons de l’esprit qui les animait. Nous en sommes tous les héritiers.

 

Koning Filip bezoekt Poolse begraafplaats in Lommel

Zondag was er hoog bezoek in Lommel, want de koning kwam er op bezoek samen met de Poolse president Andrzej Duda. Samen brachten ze hulde aan de eerste Poolse gepantserde divisie van generaal Stanislaw Maczek.

https://radio2.be

 

Koning en Poolse president herdenken bevrijding door eerste Poolse gepantserde divisie

Koning Filip heeft samen met de Poolse president Andrzej Duda zondag hulde gebracht aan de eerste Poolse gepantserde divisie van generaal Stanislaw Maczek. Die divisie speelde 75 jaar geleden een rol in de bevrijding van België. Tijdens die bevrijding, in september en oktober 1944, sneuvelden heel wat Poolse soldaten, van wie er 253 begraven liggen op de Poolse begraafplaats in Lommel.

https://www.nieuwsblad.be

 

Le roi Philippe et le président polonais commémorent le 75e anniversaire de la Libération

Le roi Philippe et le président polonais Andrzej Duda ont rendu hommage, dimanche à Lommel, à la première division blindée du général Stanislaw Maczek...

https://www.lalibre.be