ARSZAGI 2019

Teresa Arszagi vel Harszagi jest dyrektorem tej polskiej szkoły w Brukseli.

W Brukseli jest ich kilka z ponad 500 uczniami. Są to naprawdę uznane polskie szkoły, oficjalne z wykształceniem równym wykształceniu w Polsce;

nic wspólnego z naszymi szkołami z przeszłości, w czwartek, w  sobote w latach 70tych.

Szkoła, którą prowadzi Pani Arszagi, ma bardzo dobrą reputację i osiąga bardzo dobre wyniki.

Teresa Arszagi Vel Arszagi bardzo dobrze zna starą polską społeczność.

Długo pracowała w Comblain la Tour z twórcami PMSz i często brała udział w polskich imprezach w regionie "le Centre",  w Morlanwelz, w Bois du Luc ...

Nie mamy wyjaśniać, kim jesteśmy; nie mamy tłumaczyć  że Polacy mieszkają tutaj od ponad 100 lat.
Ona ma wiele szacunku dla starej Polonii i i odwzajemniamy się szczególnie, odwiedzając jej słynną szkołę w Brukseli.

Tym razem na koniec roku szkolnego na festyn w niedziele 16go czerwca. 

Poznajemy nowych ludzi, ale przede wszystkim są to spotkania z naszymi przyjaciółmi w Brukseli.


20190616_160259
20190616_162658


20190616_174152
20190616_144958


20190616_145138
20190616_150043


20190616_144536


20190616_14310620190616_144458
20190616_143947 

 

 

 

 

Polskie Centrum Kształcenia im. Jana Pawła II w Brukseli - Strona główna

Polskie Centrum Kształcenia im. Jana Pawła II w Brukseli. Edukacja przedszkolna, szkoła podstawowa, gimnazjum, kursy językowe dla dzieci i dorosłych.

http://www.szkola.be

Teresa Arszagi vel Harszagi est la directrice de cette école polonaise à Bruxelles.

A Bruxelles , il y en a plusieurs avec plus de 500 élèves chacunes.

Ce sont de véritables écoles polonaises reconnues, officielles avec une scolarité égale à ce qui ce fait en Pologne.

Rien à voir du tout avec nos écoles d'antant, du jeudi, du samedi disparues dans les années 70 dans tout le bassin minier , à la fermeture des charbonnages.

L'école qu'elle dirige  a une très bonne renommée et obtient de très très bons résultats.

Teresa Arszagi vel Arszagi connaît aussi très bien la vieille communauté polonaise.

Elle a longtemps fonctionné à Comblain la Tour avec les créateurs,  les anciens de PMSz et elle a souvent participé aux fêtes polonaises dans le Centre, à Morlanwelz, à Bois du Luc...

Il ne faut pas comme à d'autres à Bruxelles, lui expliquer qui on est; il ne faut pas lui expliquer que des Polonais vivent ici depuis plus de 100 ans.
Elle a beaucoup d'estime pour les Anciens Polonais et nous le lui rendons bien notamment en visitant sa célèbre école à Bruxelles.

Cette fois pour la fête de fin d'année .

Nous faisons de nouvelles rencontres mais surtout ce sont des retrouvailles avec nos amis à Bruxelles, ici beaucoup de parents d'élèves et de vieilles connaissances.