PRZYPOMNIENIE

zapisy do 23.05.2019r.

Szanowni Państwo,

 

uprzejmie informujemy, że zgodnie z postanowieniem Prezydenta RP z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego głosowanie odbędzie się w niedzielę 26 maja 2019 r. w godz. 07.00-21.00.

Konsul nie prowadzi stałego rejestru wyborców, dlatego osoby zamierzające wziąć udział w wyborach zobowiązane są zgłosić się do spisu wyborców sporządzanego przez właściwego terytorialnie konsula. Wyborca może być wpisany tylko do jednego spisu wyborców.

Zgłoszeń należy dokonywać poprzez

  bądź do Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Brukseli :

  • telefonicznie: +32 (0) 2 73 90 164  
  • e-mailowo: bruksela.amb.wybory@msz.gov.pl
  • pisemnie na adres: Wydział Konsularny Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w  

          Brukseli Rue des Francs 28 / Frankenstraat 28, 1040 Bruksela

  • ustnie: w siedzibie Konsulatu:  adres jw.
  • faksem: +32 (0)2 73 64 459 / +32 (0)2 73 60 464

 Zgłoszenia można dokonać do 23 maja 2019 r. (włącznie). 

Na terenie okręgu konsularnego Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Brukseli zostały utworzone trzy obwody głosowania:

  • Obwód głosowania nr 13, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Bruksela, Ambasada RP w Brukseli, Avenue des Gaulois 29, Bruksela;
  • Obwód głosowania nr 14, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Bruksela, Wydział Konsularny Ambasady RP, Rue des Francs 28 / Frankenstraat 28, 1040 Bruksela (lokal przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych);
  • Obwód głosowania nr 15, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Antwerpia, Szkolny Punkt Konsultacyjny im. gen. Stanisława Maczka, Sint-Jan Berchmanscollege, Jodenstraat 15, 2000 Antwerpia;

Z wyrazami szacunku,

Agnieszka Paciorek

Wicekonsul

Wydział Konsularny

Ambasada RP w Brukseli

Rue des Francs 28, 1040 Bruxelles

tel.: 0032 273 90 123

fax: 0032 273 60 464

agnieszka.paciorek@msz.gov.pl

www.bruksela.msz.gov.pl